Sari la conținut

Home

MISIUNEA ȘCOLII  

Școala Gimnazială nr.1 Andreești asigură un climat optim pentru transmiterea cunoștințelor a modelelor moral-civice și culturale ce permit integrarea personalității umane in spațiul național și european. Îşi propune dezvoltarea maximă a potenţialului de cunoaştere al copiilor pentru a modela personalități armonioase, in care sădim dragostea pentru bine, adevăr şi frumos, sentimentul apartenenței comunitare, importanța responsabilităților cetățenești.